Schilderwerken


Schilderwerken: Inspectie / Advies


METIM wordt veelvuldig door opdrachtgevers ingeschakeld om projecten te inspecteren, vervolgens uitmondend in een beargumenteerd advies op maat. Het uitgebrachte adviesrapport kan desgewenst worden vertaald in een meerjarig gestructureerd plan van aanpak voor de opdrachtgever.

METIM streeft naar prestatiebestekken en meerjarige contacten, waarin de eisen en wensen van de opdrachtgever voor nu alsmede voor de toekomst worden vastgelegd.

Kortom, duidelijkheid voor zowel de opdrachtgever als METIM speelt hierbij een essentiƫle rol van betekenis. U als opdrachtgever wilt exact weten wat u krijgt en METIM maakt op haar beurt volstrekt duidelijk wat men dient te leveren.