l METIM BV

Betonreparatie & conservering


Betonreparatie en betonconservering


METIM is voortdurend actief op het gebied van betonreparatie en betonconservering. Echter, voordat hiermee wordt begonnen, kunnen specialisten eerst uitvoerig onderzoek doen naar de omvang van de schade; uiteraard indien de opdrachtgever dat wenst.

De uitkomst van het onderzoek bepaalt of reparatie nog wel mogelijk is en tevens wordt aangegeven hoe men de schade gaat herstellen en welke materialen worden gebruikt om het beton te repareren en aansluitend te conserveren. Het onderzoek richt men met name op chloride en carbonatatie schades.